Niet grijs, maar groen

Het Stationsgebied rond Leiden Centraal dreigt in de plannen van de gemeente vol te komen met torenflats en kantoorkolossen. Dat is onverstandig volgens Burgerpanel Leiden Centraal Park. Dit OV-knooppunt heeft ruimte nodig en de entree van Leiden moet minder grijs en meer groen. Daarover gaat onze burgervisie Leiden Centraal Park: hoe zorgen we samen dat dit de plek wordt waar iedereen wil wonen, werken of gezellig afspreken?

Geef ons burgers serieus een stem in de ontwikkeling van ons nieuwe Stationsgebied

De Burgervisie beschrijft hoe Leidenaren de problemen in het Stationsgebied willen oplossen.
Bij het opstellen van de Burgervisie zijn meer dan 200 Leidse burgers en organisaties als NS, Rover, ondernemersverenigingen, experts en politieke partijen betrokken.